Aktualności

Słoneczka z „dziesiątki” z główną nagrodą

Autor: Ilona Żurawska 25.11.2019

Ponad 9.000 dzieci z 350 szkół i przedszkoli z terenu aglomeracji warszawskiej wzięło udział w organizowanym przez NFOŚiGW konkursie „Eko-zajęcia z Enfosiem”. Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu i przeprowadzeniu zajęć o tematyce prośrodowiskowej z wykorzystaniem publikacji Funduszu.

W tej trudnej i licznej konkurencji znakomicie poradziły sobie dzieci z grupy Słoneczek z Przedszkola nr 10 w Piasecznie, które zdobyły nagrodę główną w kategorii przedszkoli.

Nagrodzone zajęcia obejmowały sadzenie drzew i roślin, naukę segregowania śmieci, eko-piosenki, wiersze i gazetki, twórcze warsztaty i lekcje wyjaśniające eko-pojęcia, ciąg dalszy historii sympatycznego drzewka o imieniu Enfoś, spacery po parkach, tworzenie plakatów informujących o tym, jak dbać o środowisko, wspólne czytanie książki NFOŚiGW, przedstawienia o zależnościach między środowiskiem a ludźmi,  redagowanie eko-kodeksów zachęcających do oszczędzania wody i światła.

Uzasadniając przyznaną nagrodę jury konkursu zwróciło uwagę w szczególności na aktywne włączenie dzieci w działania na rzecz ochrony środowiska, w tym sprzątanie śmieci, sadzenie drzewa, naukę i propagowanie prośrodowiskowych zachowań przez zabawy dydaktyczne pt. „Dobre rady na złe odpady” oraz przybliżanie słownictwa związanego z ekologią.

Edukacja ekologiczna stanowi istotny element wychowania w Przedszkolu nr 10, czego dowodem są kolejne sukcesy w konkursach ogólnopolskich i regionalnych z tego zakresu.

Więcej informacji pod adresem www.nfosigw.gov.pl .Powrót