Ogłoszenia oświatowe

Zarządzenie Nr CUW.020.3.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2019-04-12 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

Zarządzenie Nr OŚ.0050.19.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2019-03-26 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie

Zarządzenie Nr OŚ.0050.77.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2018-08-23 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jazgarzewie Pani Izabeli Jastrzębowskiej

Zarządzenie Nr OŚ.0050.45.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2018-06-21 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie Pani Annie Krasuskiej

Zarządzenie Nr OŚ.0050.44.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2018-06-21 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie Pani Ewie Wołynkiewicz

Zarządzenie Nr OŚ.0050.43.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2018-06-21 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Piasecznie "Nefrytowy Zakątek" Pani Małgorzacie Adamus

Zarządzenie Nr OŚ.0050.42.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2018-06-21 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Piasecznie Pani Urszuli Murawskiej

Zarządzenie Nr OŚ.0050.39.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2018-06-20 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jazgarzewie

Zarządzenie Nr OŚ.0050.21.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2018-04-09 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

Zarządzenie Nr OŚ.0050.18.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2018-02-27 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie Nr OŚ.0050.69.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19.10.2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno oraz określenia zasad ich udostępniania.

Zarządzenie nr OŚ.0050.68.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 06.09.2017r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Piaseczno oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Zarządzenie nr OŚ.0050.67.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.08.2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefosławiu Panu Andrzejowi Sochockiemu

Zarządzenie nr OŚ.0050.66.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.08.2017 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Chylicach ul. Dworska 2 05-510 Konstancin-Jeziorna

Zarządzenie nr OŚ.0050.43.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 03.08.2017 w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie nr OŚ.0050.42.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 26.07.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefosławiu ul. Kameralna 11

Załącznik do Zarządzenia nr OŚ.0050.36.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły - ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie nr OŚ.0050.36.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Zarządzenie nr OŚ.0050.35.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefosławiu

Zarządzenie nr OŚ.0050.34.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotokłosie Pani Katarzynie Sobolewskiej

Zarządzenie nr OŚ.0050.32.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie Panu Jackowi Żabickiemu

Zarządzenie nr OŚ.0050.31.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotokłosie

Zarządzenie nr OŚ.0050.30.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefosławiu

Zarządzenie nr OŚ.0050.29.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie

Zarządzenie nr OŚ.0050.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 8 w Piasecznie Pani Krystynie Bernackiej

Zarządzenie nr OŚ.0050.27.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 6 w Głoskowie Pani Dominice Cibickiej

Zarządzenie nr OŚ.0050.26.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 4 w Piasecznie Pani Małgorzacie Soborak

Zarządzenie nr OŚ.0050.25.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 4 w Piasecznie

Zarządzenie nr OŚ.0050.24.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 4 w Piasecznie Pani Danuty Balas

Zarządzenie nr OŚ.0050.23.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 8 w Piasecznie

Zarządzenie nr OŚ.0050.22.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 6 w Głoskowie

Zarządzenie nr OŚ.0050.21.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 4 w Piasecznie

Zarządzenie nr OŚ.0050.20.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

Zarządzenie nr OŚ.0050.19.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły